De Voedselbank Deventer verstrekt nu nog wekelijks voedsel aan huishoudens met al te lage inkomens. In 2020 zal de omvang van de werkzaamheden toenemen als gevolg van meer klanten, meer aanleveringen van voedsel en voedselverstrekking op meerdere dagen per week.

Aan de Voedselbank Deventer is het regionale distributiecentrum voor de voedselbanken in Salland en Twente gekoppeld. De fysieke processen van het distributiecentrum (zoals de inkomende voedselstroom, het voorraadbeheer en de verdeling over de aangesloten voedselbanken) en de administratie daarvan zijn bedrijfsprocessen die nauw luisteren. Zowel qua inhoud als aansturing.

De voedselbank zoekt vrijwilligers die de coördinatietaak van deze bedrijfsprocessen op zich willen nemen. Dit kan in teamverband, in die zin dat ook meerdere personen deze taak gezamenlijk inhoud geven. Wat tijdsinzet betreft gaat het dan om ca 1 dag per week, verdeeld in twee dagdelen.
Belangstellenden kunnen zich melden op [email protected] of via het tel.nr. van de Voedselbank Deventer 0570 – 625 422.