Donaties van bedrijven

 

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel?

Uw gift is aftrekbaar als u een schenking doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voedselbank Deventer heeft zo’n ANBI-status. Ons RSIN nummer is: 814827135. Op de website van de Belastingdienst leest u hier meer over.
Donaties zijn van harte welkom op bankrekening NL29 RABO 0114.0391.35 ten name van Voedselbank Deventer, of doneer direct online. Indien gewenst, wordt de naam van de sponsor of donateur op de website en andere publicaties vermeld.

Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar [email protected].
Hartelijk dank voor uw gift!