ANBI-status

Donaties van bedrijven
Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Uw gift is aftrekbaar als u een schenking doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voedselbank Deventer heeft zo’n ANBI-status. Op de website van de Belastingdienst leest u hier meer over.