Voedselbank Deventer bestaat sinds 2006 en draait uitsluitend op de steun van sponsors en vrijwilligers. We vinden het belangrijk om de mensen, die gebruik maken van onze diensten, op een persoonlijke manier te benaderen en te helpen.

Onze missie
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze doelstellingen
Voedselbank Deventer wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en tegelijkertijd verspilling van voedsel tegengaan. We doen dat door kwalitatief goed eten in te zamelen, om daar vervolgens voedselpakketten van te maken. Deze pakketten delen we uit aan huishoudens en alleenstaanden die in armoede leven. Daarnaast brengen we de mensen die van de Voedselbank gebruik maken desgewenst in contact met de bestaande sociale loketten.

Neutraal en solidariteit
Voedselbank Deventer stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op. We verrichten onze werkzaamheden vanuit de grondgedachte van onderling hulpbetoon en solidariteit. We mengen ons niet in debatten over de oorzaak van armoede.

We zijn aangesloten bij de landelijke Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.