Word Donateur

Wij geloven in een samenleving waarin we welvaart delen en verspilling tegengaan. Onze Voedselbank in Deventer draagt bij aan verzachting van armoede door kwalitatief goed voedsel in te zamelen en uit te delen aan hen die het ’t hardst nodig hebben. Ruim 100 vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om meer dan 300 gezinnen wekelijks van voedsel te voorzien. Voor €5 kunnen wij één gezin één week te eten geven. Maak jij het verschil met ons?

 

Door de stijgende kosten voor de dagelijkse boodschappen en energie krijgen steeds meer mensen het zwaar de komende tijd en hebben ze de hulp van de Voedselbank hard nodig. De aanvoer van voedsel loopt tegelijk terug; Ook ondernemers hebben het zwaar. Een grote uitdaging om aan al die hulpvragen te kunnen blijven voldoen. Daarom is het belangrijk dat we elkaar helpen.  Ook jij kunt een ander helpen in deze tijd van energiecrisis en torenhoge inflatie. Door de energiecompensatie (deels) te doneren, als je die zelf niet nodig hebt.  Voedselbank Deventer is blij met elke donatie, zowel klein als groot.

 

Help je ons ? Doneer dan hieronder!

Oog voor voedsel, hart voor mensen

Financiële crisis, plotselinge werkeloosheid of andere pech, het kan jou ook overkomen. Eén miljoen mensen in Nederland leeft in armoede. De Voedselbank geeft hen een steuntje in de rug via tijdelijke voorziening van voedselpakketten, als onderdeel van een breder hulpverleningstraject. Zo krijgen mensen de kans uit hun problemen te komen terwijl ze geen honger hoeven te lijden. Wij ontvangen geen overheidssubsidies, maar financieren alles met giften van bedrijven, kerken, instanties, serviceclubs en particulieren. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.

Giften zijn aftrekbaar

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Uw gift is aftrekbaar als u een schenking doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voedselbank Deventer heeft zo’n ANBI-status. Op de website van de Belastingdienst leest u hier meer over.

Donaties zijn van harte welkom op bankrekening NL29 RABO 0114 0391 35 ten name van Voedselbank Deventer of doneer direct online. Indien gewenst, wordt de naam van de sponsor of donateur op de website en andere publicaties vermeld.

Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar [email protected].

Hartelijk dank voor uw gift!