Over ons

Al 15 jaar helpen we hen die het nodig hebben…

Bij Voedselbank Deventer werken ruim 100 vrijwilligers met plezier aan één gezamenlijk doel: mensen die te weinig geld hebben om voldoende eten te kopen wekelijks van voedsel voorzien. In 2005 zijn we gestart met een groepje van tien mensen, die eens per twee weken voor ongeveer tien huishoudens een voedselpakket samenstelden. Ons klantenbestand is in de tussentijd gegroeid naar ongeveer 250 huishoudens. Wij geven hen een steuntje in de rug via de tijdelijke verstrekking van voedsel, als onderdeel van een breder hulpverleningstraject. Zo krijgen mensen de kans uit de problemen te komen, terwijl ze zich geen zorgen hoeven te maken over eten.

…en voorkomen we voedselverspilling

We proberen zo de armoede te verzachten en tegelijkertijd voedselverspilling tegen te gaan. Het voedsel dat we uitdelen zou namelijk in de meeste gevallen niet meer in de winkel verkocht worden. Dit kan verschillende redenen hebben: van scheef geplakte etiketten tot een overschot van een incourant artikel of een te korte houdbaarheidstermijn. De kwaliteit en voedselveiligheid van de producten zijn vanzelfsprekend altijd gegarandeerd. Wij zijn ervan overtuigd dat deze producten via ons een betere bestemming krijgen dan te worden weggegooid in de afvalbak.

Onze werkzaamheden

Als groep vrijwilligers vormen we een zeer gemengd gezelschap: man, vrouw, jong, oud(er), werkend in een betaalde baan of niet (meer). Wat ons bindt is onze betrokkenheid bij de maatschappij en ons hart voor de medemens. Van daaruit doen we alles wat nodig is, om de voedselpakketten aan onze klanten te geven. Dit omvat ook bijvoorbeeld het voeren van intake gesprekken, het coördineren van vrijwilligers, het bijhouden van voorraadadministratie en het ophalen van voedsel bij plaatselijke supermarkten.

Onze voedselbank heeft bovendien de functie van regionaal distributiecentrum (RDC Salland-Twente). Dit betekent dat we landelijk gedoneerd voedsel in ontvangst nemen, opslaan en verdelen over 11 andere voedselbanken in de regio.

(Bege)leiding

De vrijwilligers worden in hun dagelijkse bezigheden begeleid en aangestuurd door coördinatoren die zelf ook operationele taken vervullen. Voor strategische, overkoepelende aangelegenheden is er een bestuur samengesteld. Net als alle andere vrijwilligers worden ook de bestuursleden niet betaald voor hun werkzaamheden. Hier vind je de samenstelling van het bestuur.

Voedselbank Deventer is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Wij onderschrijven van harte hun centrale motto:

 

“Oog voor voedsel, hart voor mensen”