Veel gestelde vragen

Waar kan ik voedsel doneren?

Voor informatie. lees het document: informatie voor sponsors.

Wilt u als leverancier ook een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op.

Voordeel voor ons én voor u
Ook voor voedselleveranciers kan medewerking aan de Voedselbank voordeel opleveren. Bijvoorbeeld:

voorkomen van verspilling; tonen van maatschappelijke betrokkenheid en besparing op kosten voor het vernietigen en afvoeren.

 

Wanneer en waar worden de pakketten uitgedeeld?

Waar
Harderwijkerstraat 21
7418 BA Deventer

Wanneer
vrijdag van 14:00 tot 16:00 uur

OPHAAL PUNT

Is het voedsel dat in de pakketten zit niet over de uiterste houdbaarheidsdatum en/of is het nog wel te eten?

Wij houden ons beslist aan de regels en al het voedsel dat via de voedselbank verdeeld wordt voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria zoals de leverancier aan ons heeft doorgegeven en/of de Voedsel en Warenautoriteit ons voorschrijft.

Neemt de voedselbank ook kleding, speelgoed e.d. aan voor de pakketten?

Kleding en speelgoed, maar ook witgoed e.d. wordt doorgestuurd naar andere organisaties waar we mee samenwerken.

Kan de Voedselbank ook een plaats zijn voor stages of re-integratietrajecten?

Dat is zeer beperkt mogelijk en pas na overleg.