Voor een juiste beoordeling hebben wij de financiële gegevens nodig. Daarom vragen wij om een budgetplan, als dat er is, of een afschrift van 1 volle maand van de bankafschriften te emailen of op te sturen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van het inloopspreekuur, elke vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur. Uiteraard behandelen we alle gegevens met de grootst mogelijke zorg; we verstrekken ze ook niet aan derden.”  

Ook wanneer u al in contact bent met een hulpverlenende instantie, kunnen zij voor u contact opnemen met Voedselbank Deventer.

Hieronder vindt u de criteria en de bedragen die gelden per 01 januari 2024. 

Aanvragen?

Denkt u voor een voedselpakket in aanmerking te komen, neem dan contact met ons op.

Criteria

Als alleenstaande komt u in aanmerking voor een voedselpakket als het leefgeld niet meer bedraagt dan € 315,- per maand. Bij een huishouden van meer personen wordt dit bedrag voor iedere persoon met € 115,- vermeerderd. 

Basisbedrag per huishouden per maand € 315,-