Om vast te stellen wie in aanmerking komt voor een voedselpakket kan er een afspraak gemaakt worden met ons consulententeam. 

Tijdens een intakegesprek bespreken wij samen met u de financiele situatie an de hand van uw bankafschriften of uw budgetplan. Uiteraard behandelen we alle gegevens met de grootst mogelijke zorg. 

Ook wanneer u al in contact bent met een hulpverlenende instantie, kunnen zij voor u contact opnemen met Voedselbank Deventer.

Hieronder vindt u de criteria en de bedragen die gelden per 17 september 2022. 

Aanvragen?

Denkt u voor een voedselpakket in aanmerking te komen, neem dan contact met ons op.

Criteria

Als alleenstaande komt u in aanmerking voor een voedselpakket als het leefgeld niet meer bedraagt dan € 300,- per maand. Bij een huishouden van meer personen wordt dit bedrag voor iedere persoon met € 110,- vermeerderd. 

Basisbedrag per huishouden per maand € 300,-