Om vast te stellen wie in aanmerking komt voor een periodiek voedselpakket, hanteert Voedselbank Deventer criteria die vastgesteld zijn door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Eén van onze consulenten maakt een afspraak met de aanvrager voor een gesprek. In dit gesprek nemen we de financiële situatie van de aanvrager door.
Deze gesprekken worden ingepland op dinsdagmorgen tussen 9:00 en 12:00 uur. Uiteraard behandelen we alle gegevens met de grootst mogelijke zorg; we verstrekken ze ook niet aan derden.

Verwijzers

Ook in Deventer en omstreken komen vele instanties in contact met onze doelgroep. Hulpverleners kunnen contact opnemen met Voedselbank Deventer indien zij het vermoeden hebben dat hun cliënt in aanmerking komt voor een voedselpakket.

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2018 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.

Aanvragen?

Denkt u voor een periodiek voedselpakket in aanmerking te komen, neem dan contact met ons op.

Criteria

Een alleenstaande komt in aanmerking voor een periodiek voedselpakket als het leefgeld niet meer bedraagt dan € 230,- per maand. Bij een huishouden van meer personen vermeerderen we dat bedrag voor iedere volwassene met € 95,-

Basisbedrag per huishouden per maand €230,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc).

Bedrag per persoon per maand €95,-

*naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ voordeur delen in aanmerking wanneer zij aan de toetsingscriteria voldoen.