Voedselkwaliteit

De producten die Voedselbank Deventer verstrekt, zijn van dezelfde kwaliteit als de etenswaren die in de winkel verkocht worden. Dit komt doordat producenten en groothandels deze producten om de één of andere reden niet meer via de reguliere kanalen kunnen afzetten. Daarom stellen ze ze beschikbaar aan de Voedselbank.

Mogelijke oorzaken voor deze gang van zaken:

  • het product wordt uit het assortiment genomen;
  • er is te veel voorraad van het product;
  • de houdbaarheidsdatum is te dichtbij om het product langs de normale weg af te zetten;
  • er is sprake van een verkeerde verpakking of vulgewicht;
  • de verpakking is licht beschadigd.
  • Hoewel er kwalitatief niets aan te merken valt op deze producten, zouden ze toch vernietigd worden als ze niet aan de Voedselbank gegeven werden.