Achtergrond
De heer Jansen was tot zijn overlijden woonachtig in Klarenbeek. Testamentair heeft hij destijds bepaald dat een stichting in het leven zal worden geroepen met als doel de ondersteuning op landelijk niveau en buiten Nederland. Dit betreft activiteiten op het terrein van de armoedebestrijding en de mensenrechten en al hetgeen dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk zal zijn in de ruimste zin van het woord. Zijn vermogen heeft hij nagelaten aan de stichting.

Onderstaand bericht kwam via de mail binnen.

“Nu alleen gezondheid belangrijk is en jullie het de komende tijd zeer waarschijnlijk moeilijk zullen krijgen heeft het bestuur besloten jullie een extra donatie van € 5000,00 te doen “.

Voedselbank Deventer is enorm blij met dit geweldige bedrag.