2021: meer klanten, meer voedsel verstrekken.

Voedselbank Deventer zoekt coördinatoren voor de bedrijfsvoering, die in teamverband de coördinatie oppakken.

De voedselbank verstrekt, verdeeld over twee dagen, voedselpakketten. In 2021 zal de omvang van de werkzaamheden toenemen als gevolg van een toename in het aantal klanten en in de hoeveelheid voedsel en voedselverstrekking op meerdere dagen per week.

Zorgvuldige bedrijfsvoering is daarbij vereist en is gericht op het regionale distributiecentrum van de voedselbanken in Salland en Twente, dat gekoppeld is aan Voedselbank Deventer. Inventarisatie van de inkomende voedselstroom naar omvang en samenstelling, aansturen van vrijwilligers in de loods, het voorraadbeheer in opslag (magazijn, koel-/vriescel), de verdeling over de aangesloten voedselbanken en de onderliggende registratie zijn bedrijfsprocessen die nauw luisteren.

De voedselbank is geheel en al een vrijwilligersorganisatie met momenteel ruim 125 vrijwilligers. Zij zetten zich met enthousiasme en betrokkenheid in voor de voedselbank en vooral voor de klanten die er gebruik van maken. De werksfeer is plezierig, de onderlinge verhoudingen zijn goed.

Veel vrijwilligers zetten zich in voor de taken rond de bedrijfsvoering. De coördinatie van deze taken vraagt om versterking.

De voedselbank zoekt vrijwilligers die de coördinatietaak op zich willen nemen. Dit gebeurt in teamverband, in die zin dat ook meerdere personen, in onderling overleg deze taak gezamenlijk inhoud geven. Wat tijdsinzet betreft gaat het dan om ca. 1 dag per week, verdeeld in twee dagdelen over twee dagen.

We zoeken vrijwilligers die…

  • Leidinggevende ervaring hebben of afdeling overstijgend kunnen denken en handelen
  • Helicopterview hebben
  • Kennis en ervaring met geautomatiseerde systemen
  • Collega’s kunnen motiveren en enthousiasmeren
  • Teamspeler zijn
  • Maatschappelijk betrokken zijn

Spreken de vacature en de werkzaamheden je aan dan zijn wij op zoek naar jou! Neem contact op met [email protected] of via het tel.nr. van Voedselbank Deventer 0570 – 625 422 voor meer informatie. We maken graag snel kennis!