Coördinator Voedselbank Deventer

 

Voedselbank Deventer en Omgeving voorziet wekelijks zo’n 250 huishoudens van een gezond voedselpakket. Daarnaast is er het Regionaal Distributiecentrum Salland Twente (RDC), dat het voor deze regio beschikbare voedsel uit de landelijke voedselstroom verdeelt over de 11 aangesloten voedselbanken in de regio. Beide hoofdtaken vallen onder het bestuur van één Stichting Voedselbank Deventer en Omgeving.

 

Als Coördinator Voedselbank Deventer vervul jij een verbindende rol tussen de coördinatoren en vrijwilligers van verschillende werkgroepen, die zich bezighouden met alle taken die vervuld moeten worden in de aanloop naar en bij de uitvoering van de uitgifte van voedselpakketten aan onze klanten. Net als de andere aangesloten voedselbanken in de regio heeft Voedselbank Deventer nauw contact met het RDC.

 

Voor deze functie zoeken we een ‘hands on’ collega die op de werkvloer een rol wil spelen om processen te optimaliseren in overleg met coördinatoren. Om de linking pin te zijn tussen de vrijwilligers, vinden we het belangrijk dat je één of meerdere dagdelen per week fysiek aanwezig bent bij de Voedselbank.

 

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Voedselbank. Je neemt deel aan het maandelijks overleg tussen bestuursvoorzitter en de coördinatoren.

 

Nodig voor de uitvoering van deze taak is iemand die verbinding legt tussen mensen, openstaat voor inbreng, kan reflecteren en besluiten neemt. Ervaring in leidinggeven kan helpen.

 

Voor informatie over deze functie zijn Jan de Kleuver (06-53 59 46 25), voorzitter en Henk Bakhuizen (06-28910446) bestuurslid vrijwilligers bereikbaar.

 

Zou je het proces eerst graag eens zien, dan geven we je graag een rondleiding, een gesprekje met een kopje koffie hoort hier natuurlijk altijd bij.

 

Heb je interesse? Dan zien we je reactie (motivatie met CV) graag tegemoet op het e-mailadres van onze coördinator vrijwilligers, Jenny: [email protected]

Heb je interesse?

Stuur je CV met motivatie naar Jenny Osinga
[email protected]