Veel voedselbanken in Nederland sluiten hun deuren. Te weinig vrijwilligers. De vrijwilligers behoren veelal tot de risicogroep. In die zin begrijpelijk.
Voedselbank Deventer wil toch proberen de cliënten te voorzien van voedsel. Dus spoedberaad. Maar ja, men mag niet teveel op elkaar zitten dus werd van de nood een deugd gemaakt. Buiten vergaderen op gepaste afstand.

Info over de Voedseluitgifte
Afgelopen vrijdag hebben we op een aangepaste wijze de pakketten verstrekt. Een aantal zaken liep goed, toch ontstond er een wachtrij. Dat willen we natuurlijk niet.
Daarom geldt vrijdag a.s. een andere werkwijze. De kratten worden geheel en al door de voedselbank gevuld, er is geen eigen inbreng mogelijk voor de klant , snelheid in het proces wordt verzekerd, zo ook een voldoende afstand tussen vrijwilliger en klant.

Dit betekent een andere inrichting van de hal en ook een langere voorbereiding op de vrijdagmorgen. Dit gaat lukken, ook met handhaving van onze reguliere begintijd om 8.30 uur. Indien we toch merken dat de tijdsdruk te groot wordt, dan zullen we de komende weken al op de donderdag met de voorbereiding starten.